Sekcja Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

XXIV Międzynarodowy Kongres PTK w Internecie

03.12.2022

XXIV Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Internecie

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy!

Zapraszam 14. października 2020 (środa) o godzinie 19:00 – 20:30 do udziału w Sesji Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku PTK. W programie temat: Wspomaganie diagnostyki i terapii w rehabilitacji kardiologicznej. 

Przewodniczący: Agnieszka Mawlichanów (Kraków), Dominika Szalewska (Gdańsk)

  1. Pomiar aktywności fizycznej i wydolności fizycznej jako ważny element oceny ryzyka chorób serca i naczyń – Anna Jegier (Łódź)
  2. Sercowo-płucne testy wysiłkowe – wskazania, oceniane parametry, nowe możliwości- Krzysztof Smarż (Warszawa)
  3. Diagnostyka duszności wysiłkowej – Ewa Straburzyńska- Migaj (Poznań)
  4. Telerehabilitacja w niewydolności serca – Ewa Piotrowicz (Warszawa)
  5. Kwalifikacja osób starszych do ćwiczeń fizycznych – praktyczne aspekty oceny zdolności wysiłkowych seniorów – Edyta Smolis-Bąk (Warszawa)

Sesję Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku będzie można obejrzeć na głównej stronie Kongresu https://kongres2020.ptkardio.pl/  

W tym celu należy kliknąć przycisk „Oglądaj” na górnym pasku po prawej stronie. Sesja Sekcji RKiFW pojawi się na stronie Kongresu w środę w dniu 14 października w zakładce „Aktualnie”.

Sesja zostanie zarejestrowana i będzie możliwa do oglądania na stronie Kongresu w innym dogodnym terminie, do dnia 28.10.br.