Sekcja Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Sesja Sekcji RKiFW na Kongresie PTK

30.08.2022

Już we wrześniu odbędzie się Kongres PTK. Jak co roku w programie przewidziano sesję Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku PTK. Serdecznie zapraszamy!

Tytuł sesji: Aktualne metody postępowania w rehabilitacji kardiologicznej
Przewodniczący: B. Szafran (Wrocław), A. Mawlichanów (Kraków)

✅ Trening fizyczny w rehabilitacji kardiologicznej — podstawowe założenia, przeciwwskazania oraz metody
A. Jegier (Łódź)
✅ Optymalizacja farmakoterapii – kiedy i dla kogo?
M. Kurpesa (Łódź)
✅ Czy to, co najważniejsze, zaczyna się dla pacjenta po powrocie do domu?
Z. Eysymontt (Ustroń)
✅ Rola czynników psychospołecznych wpływających na przebieg rehabilitacji kardiologicznej
A. Mierzyńska (Warszawa)
✅ Czas w rehabilitacji kardiologicznej
R. Główczyńska (Warszawa)

Pełen program kongresu i rejestracja:
https://kongres2022.ptkardio.pl/