Sekcja Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

RK w czasie pandemii COVID-19 - część 1 - stanowisko SRKiFW

28.04.2020

I. Stanowisko Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczące realizacji rehabilitacji kardiologicznej w Polsce podczas pandemii COVID-19

Rehabilitacja kardiologiczna (RK) jest istotnym elementem leczenia pacjentów z chorobami układu sercowo- naczyniowego. Chorzy kierowani na RK stanowią grupę zwiększonego ryzyka ciężkiego przebiegu zakażenia COVID -19. Z uwagi na obowiązujący na terenie kraju stan epidemii COVID – 19, Sekcja Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku (SRKiFW) przedstawia stanowisko dotyczące zasad prowadzenia rehabilitacji kardiologicznej w tym czasie w Polsce.

Podstawowym celem dokumentu jest zapewnienie możliwości skorzystania z rehabilitacji kardiologicznej osobom z chorobami serca i naczyń, przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka przeniesienia infekcji na pacjentów uczestniczących w RK bez wirusemii. Niemniej ważna jest ochrona personelu oraz ograniczenie ryzyka przeniesienia infekcji przez personel. Wraz ze zmieniającą się dynamicznie sytuacją epidemiologiczną opublikowane akty prawne w Polsce, regulują warunki realizacji świadczeń w zakresie rehabilitacji kardiologicznej.  

Aktualnie w kraju zawieszone jest udzielanie świadczeń w ramach oddziału dziennego RK, natomiast może ono odbywać się w oddziałach stacjonarnych – rekomendowane jako ciągłość opieki nad chorym, bezpośrednio po leczeniu ostrej fazy choroby oraz w formie telerehabilitacji hybrydowej.

Biorąc pod uwagę rekomendacje Europejskiego Towarzystwa Kardiologii Prewencyjnej Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (EAPC ESC) dotyczące realizacji rehabilitacji kardiologicznej w Europie podczas pandemii COVID-19 oraz aktualny stan organizacyjno- prawny RK obowiązujący w Polsce zaleca się:

1. Przyjmowanie do oddziałów stacjonarnych RK chorych ze znanym statusem epidemiologicznym: ujemny test w kierunku COVID- 19 lub u chorych po pobycie w ośrodku leczenia ostrej fazy i co najmniej 14 dniach bez objawów zakażenia;

2. Chorzy z dodatnim testem w kierunku wirusa SARS- CoV-2 mogą odbyć RK, po eliminacji wirusa zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego w czasie, kiedy będzie to możliwe;

3. W przypadku wystąpienia objawów zakażenia w trakcie rehabilitacji kardiologicznej stacjonarnej należy pobrać wymaz z noso-gardzieli w kierunku COVID-19 (metoda molekularna rRT- PCR), a pacjenta do czasu otrzymania wyniku odizolować w przygotowanej do tego celu sali. W przypadku otrzymania wyniku dodatniego obowiązuje postępowanie zgodne z aktualnymi zalecaniami Głównego Inspektora Sanitarnego;

4. Ocena lekarska i stratyfikacja ryzyka sercowo-naczyniowego wraz z wykonaniem testu wysiłkowego powinny być wykonane zawsze, jeśli możliwe z zachowaniem zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego, zgodnie z wewnętrznymi procedurami obowiązującymi w danej jednostce opieki zdrowotnej;

5. Zalecenia dla personelu dotyczące nadzorowanego treningu fizycznego w czasie RK:

  1. personel oddziału powinien nosić maski chirurgiczne;
  2. podczas treningu na urządzeniach, tj.  cykloergometrach, bieżniach mechanicznych, odległość pomiędzy pacjentami powinna wynosić minimum 2 metry;
  3. zaleca się organizowanie sesji treningowych z jak najmniejszą  liczbą pacjentów;
  4. należy dezynfekować wszystkie przedmioty wykorzystane do ćwiczeń przed i po każdej czynności;
  5. zaleca się unikanie ćwiczeń prowokujących wydzielanie plwociny.

6. Jeśli możliwe, należy zastępować sesje bezpośrednio nadzorowane oceną zdalną i telemonitorowaniem, zgodnie z dostępnymi urządzeniami i systemami do telerehabilitacji. Zaleca się skracanie pobytu w ośrodku rehabilitacji na korzyść kontynuacji RK w warunkach domowych.

7. Zaleca się rozważenie uruchomienia kompleksowego programu telerehabilitacji kardiologicznej z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych, w tym platform do telerehabilitacji, telefonu, wiadomości tekstowych, e-maili, konsultacji wideo, aplikacji internetowych i wideokonferencji z pacjentem.

Warunki i miejsce realizacji RK powinny być ustalane indywidualnie, zgodnie ze stanem klinicznym chorego i obowiązującymi przepisami prawa.