Sekcja Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Granty

05.02.2020

Informujemy o możliwości składania wniosków przez członków Sekcji SRKiFW o uzyskanie grantu  za najlepszą pracę naukową przyjętą do programu ESC Preventive Cardiology 2020 Malaga 2-4 kwietnia 2020 roku. 

Grant w wysokości 4 000 PLN może obejmować takie udokumentowane wydatki jak: fee, przelot samolotem, opłata hotelu.

Termin zgłaszania wniosków upływa w dniu 27. lutego 2020 r.

Wnioski należy przesyłać na adres e-mail: anna.jegier@ptkardio.pl