Sekcja Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

logo-sekcja

Sekcja Rehabilitacji
Kardiologicznej
i Fizjologii Wysiłku

Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

O SEKCJI

Misja Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku PTK

Misją Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, są działania zmierzające do zwiększenia dostępności do kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej w Polsce i wyrównania regionalnej dysproporcji w tym przedmiocie.

Zarząd Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
w kadencji 2019-2021:

Przewodnicząca: Prof. dr n. med. Anna Jegier
Przewodnicząca-Elekt: Dr n. med. Agnieszka Mawlichanów 
Poprzedni Przewodniczący: Dr n. med. Jadwiga Wolszakiewicz
Skarbnik: Dr n. med. Krzysztof Smarż
Sekretarz:  Dr Tadeusz Bednarczyk 
Członkowie Zarządu: Prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz
Prof. AWF dr hab. n.k.f. Edyta Smolis-Bąk
Prof. dr hab. n. med. Ewa Straburzyńska-Migaj
Dr hab. n. med. Dominika Szalewska
 Komisja Rewizyjna: Prof. dr hab. n. med. Ryszard Piotrowicz
Dr n. med. Michał Gałaszek
Dr n. med. Zbigniew Eysymontt

SYMPOZJA

Mamy przyjemność zaprosić do udziału w kolejnym 24 Sympozjum Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, które odbędzie się w Wiśle w hotelu Stok w dniach 27-29 maja 2021 r.

Temat przewodni Sympozjum „REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA 2021 – od nauki do praktyki” nawiązuje do podstaw naukowych rehabilitacji kardiologicznej i do stosowania ich w praktyce klinicznej. Coraz częściej mówimy o opiece kompleksowej w kardiologii, a to właśnie dobrze realizowana rehabilitacja kardiologiczna była i jest najlepszym przykładem takiej opieki. Rehabilitacja kardiologiczna w każdej jej formie realizacji: szpitalna, dzienna czy telerehabilitacja, jest filarem kompleksowego podejście do opieki nad osobą z chorobami sercowo- naczyniowymi.

Mamy nadzieję, że nasze Sympozjum – spotkanie lekarzy zajmujących się lub zainteresowanych rehabilitacją kardiologiczną, będzie okazją do wzajemnego korzystania z bogatej wiedzy oraz doświadczeń wykładowców i uczestników. Atrakcyjny program naukowy oraz atmosfera wczesnej wiosny i przepięknych otaczających Wisłę-Ustroń Beskidów, będzie na pewno sprzyjać obradom.

Zachęcamy Państwa do udziału w tegorocznym Sympozjum i odwiedzenia stron internetowych wydarzeń które miały miejsce w mijających latach.

Kontakt

Zakład Medycyny Sportowej
Ośrodek Rehabilitacji Dziennej
Poradnia Prewencji Chorób Układu Krążenia i Metabolicznych
Centralnego Szpitala Klinicznego
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

ul. Pomorska 251
92-213 Łódź
Tel: 42/675 76 31
e-mail: anna.jegier@ptkardio.pl

Kontakt z Sekcją RKiFW PTK: 
e-mail: kontakt@rehabilitacjakardiologicznaptk.pl